Najčešća pitanja

OPŠTE O FISKALIZACIJI

1.1. Ko su obveznici nove fiskalizacije?

Novi zakon značajno proširuje opseg fiskalizacije na sve preduzetnike i sva privredna društva koja obavljaju promet na malo (osim onih koji su posebno izuzeti zakonom). Samim tim, neke industrije koje ranije nisu bili obveznici, sada će to morati da budu.

Svi koji obavljaju promet na malo - moraju da koriste kasu
Ukratko, lica koja obavljaju promet na malo su u obavezi da taj promet evidentiraju preko fiskalne kase. Odnosno, ukoliko se usluge ili dobra pružaju drugim fizičkim licima, neophodno je da se uradi fiskalizacija kase.
Frizerski i kozmetički saloni, kladionice, muzeji, sportski centri, ugostiteljski objekti, marketi, butici, kafići, prodavnice sa specijalizovanom vrstom robe i svi oni obavljaju promet na malo, a njihovi kupci su fizička lica, od maja 2022. godine u obavezi su da koriste fiskalne kase i izdaju fiskalne račune.
Međutim, zakon definiše i određene specifične situacije, pa su određene delatnosti posebnim uredbama izuzete od ove obaveze, iako pružaju usluge fizičkim licima. Na primer, PTT i ostala javna preduzeća nisu u obavezi da promet usluga i dobara evidentiraju preko fiskalne kase, kao ni taksi prevoznici, deo finanskijskih usluga, veterinarske delatnosti, ali i oni koji se bave obrazovanjem (ali bez dela pod šifrom 85.5 koje podrazumeva učenje jezika ili obuke za rad na računaru, za šta će biti potrebne fiskalne kase).

Oni koji rade na veliko i koji prodaju drugim privrednim subjektima - nisu u obavezi da imaju fiskalnu kasu
Ovo znači da svi oni koji prodaju svoja dobra ili usluge drugim privrednim subjektima ne moraju da evidentiraju promet preko fiskalne kase. Ukoliko je neko registrovan kao preduzetnik koji prodaje svoju robu ili usluge na veliko (na primer, prodaja građevinskog materijala preduzetnicima, privrednim društvima, drugim pravnim licima, ali ne fizičkim licima), on nije u obavezi da ima fiskalnu kasu.

Da li su paušalci u obavezi da koriste fiskalne kase?
Paušalno oporezovani preduzetnici su u obavezi da svoj promet evidentiraju preko fiskalne kase pod uslovom da posluju sa fizičkim licima. Oni paušalci koji rade samo sa pravnim licima, ne moraju da imaju fiskalnu kasu.

1.2. Da li mi je potreban elektronski sertifikat?

Da. U cilju jednostavnijeg postupka sertifikacije fiskalnih uređaja, novi model fiskalizacije predviđa korišćenje digitalnih sertifikata i bezbednosnog elementa.

Bezbednosni element sadrži elektronski sertifikat koji služi da reprodukuje digitalni potpis obveznika prilikom izdavanja svakog fiskalnog računa, kao i da reprodukuje zaštićenu lozinku obveznika prilikom povezivanja sa Sistemom za upravljanje fiskalizacijom (SUF). Dakle, bezbednosni element je personalizovan za svakog obveznika fiskalizacije, za konkretan poslovni prostor i poslovnu prostoriju.

Takođe, tokom procesa fiskalizacije, obveznik je obavezan je da putem portala Poreske uprave ePorezi (na koji je moguće ulogovati se uz elektronski potpis) prijavi neophodne podatke za izradu bezbednosnog elementa za određeni PIB i poslovni prostor/prostoriju koji je prijavljen.

Ukratko, proces eFiskalizacije (koji ukljčuje prijavu i dobijanje bezbednosnog elementa) u potpunosti se obavlja putem portala Poreske Uprave ePorezi, za čije korišćenje je potreban elektronski sertifikat ili potpis. Sa druge strane, bezbednosni element sadrži elektronski sertifikat koji služi da reprodukuje digitalni potpis obveznika prilikom izdavanja svakog fiskalnog računa.

1.3. Kako se prijaviti za fiskalizaciju?

Ukoliko ste obveznik fiskalizacije, u obavezi ste da putem portala Poreske uprave ePorezi prijavite podatke o svojim poslovnim prostorima (odnosno poslovnim prostorijama). Od 01. novembra moguće je da, putem elektronskog servisa za fiskalizaciju, takođe na portalu ePorezi, podnesete zahtev za izradu bezbednosnih elemenata za određeni PIB i određeni poslovni prostor/poslovnu prostoriju koji ste prijavili. Kako da to uradite?

Odaberite model fiskalnog uređaja koji planirate da koristite. Važno je da bezbednosni element naručite onda kada ste spremni za eFiskalizaciju, odnosno kada znate koji fiskalni uređaj ćete koristiti - u trenutku prijave, biće potrebno da napomenete da li želite karticu na kojoj se nalazi bezbednosni element u punoj veličini ili perforiranu, što zavisi od toga koji fiskalni uređaj ste odabrali. Potreban je najviše jedan bezbednosni element po fiskalnom uređaju.
Poreskoj upravi, putem portala eUprava, elektronskim putem dostavite podatke o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama.
Nakon provere dostavljenih podataka, Poreska uprava će u roku od tri dana doneti odluku o prijavi, i o tome Vam (u elektronskom obliku) dostaviti obaveštenje koje sadrži jedinstvenu oznaku poslovnog prostora/prostorije koja će se koristiti u elektronskom fiskalnom uređaju.
Nakon preuzimanja bezbednosnog elementa, i povezivanja sa elektronskim fiskalnim uređajem, završili ste proces eFiskalizacije.

1.4. Šta je bezbednosni element?

Bezbednosni element je obavezni i sastavni (hardverski ili softverski) deo svakog uređaja koji je u direktnoj je komunikaciji sa Poreskom upravom, samim tim, obavezan je deo procesa eFiskalizacije. Bezbednosni element izdaje Poreska uprava, a koristi se za potpisivanje fiskalnih računa i potvrde identiteta prilikom razmene podataka i informacija sa Poreskom upravom.

Da li bezbednosni element ima rok trajanja?
Elektronski sertifikat (koji reprodukuje digitalni potpis obveznika fiskalizacije) koji se nalazi unutar bezbednosnog elementa je vremenski ograničen, i to sa rokom trajanja od najmanje godinu dana, a najviše 4 godine. Nakon isteka roka trajanja elektronskog sertifikata, bezbednosni element se više ne može koristiti. Prijava za izdavanje novog bezbednosnog elementa može se podneti u roku od 30 dana pre isteka roka važećeg bezbednosnog elementa.

Šta da radim ako izgubim ili oštetim bezbednosni element?
U slučaju krađe, oštećenja ili uništenja bezbednosnog elementa usled više sile (poplave, požara i slično) ili usled drugih okolnosti, potrebno je da u roku od 3 dana obavestite Poresku upravu radi deaktivacije. Obaveštenje se vrši elektronskim putem preko portala Poreske uprave.

1.6. Šta treba da znam o subvencijama Ministarstva privrede?

Subvencije Ministarstva privrede podrazumevaju da najveći deo tereta uvođenja novih kasa bude prebačen na državu, što znači da proces fiskalizacije neće predstavljati opterećenje za privrednike, već će biti refundiran kroz direktnu subvenciju.

Postojeći obveznici fiskalizacije mogu da, po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, dobiju finansijsku podršku u iznosu od 100€, kao i po svakoj prijavljenoj aktivnoj fiskalizovanoj fiskalnoj kasi u iznosu od 100€.

Novi obveznici fiskalizacije mogu da dobiju finansijsku podršku po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji u iznosu od 100€, kao i za jedan elektronski fiskalni uređaj u iznosu od 100€ po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji.

Obveznici koji nisu evidentirani u sistem PDV-a finansijsku podršku ostvaruju u iznosu uvećanom za 20%.

Za prijavu za subvencije neophodno je da prethodno na portalu Poreske uprave ePorezi prijavite koji broj lokacija gde će se koristiti fiskalni uređaj.

UREĐAJI

Koji softver je najbolje da koristim?
Na ranijim uređajima dominirao je Linux, ali kako se očekuje da će Linux rešenja uskoro postati prevaziđena i komplikovana za održavanje, Android u ovom momentu jedini garantuje nesmetan rad. U praksi, ovo znači da, prelaskom na Android, nećete morati često da menjate uređaj.

Koja je optimalna veličina ekrana?
Preporuka je da koristite ekran od 5 ili 5.5 inča - iako deluje neznatno, razlika od 0.5 inča pravi razliku i većina korisnika se slaže da je veći ekran pregledniji i praktičniji za upotrebu.

Koju bateriju je najbolje odabrati?

Da biste bili sigurni da će izdržati smenu, najbolje je da odaberete bateriju od 6000 mAh/3.7 Li-ion - naročito ukoliko koristite QR kod ili ako intenzivnije upotrebljavate čitač.

Koliko memorije mi je potrebno?
Kada je memorija u pitanju, važi pravilo ‘’od viška glava ne boli’’. Iako su dostupne opcije od 1GB i 2GB, preporuka je da se uvek odlučite za veću memoriju.

Da li da izaberem QR kod čitač ili kameru?
Kamera od 5 mp će biti dovoljna ukoliko postoji deo aplikacije za čitanje barkodova. Imajte u vidu da QR kod čitač troši bateriju u znatno većoj meri.

Na koji način funkcioniše prihvat platnih kartica i drugih oblika bezgotovinskog plaćanja?
Uvođenje novih Android kasa je idealan trenutak da pređete na bezgotovinski način plaćanja: platne kartice, QR kod i slično. Iako većina kasa deluje kao da može da prihvati kartice (ima NFC i magnetni čitač platnih kartica), to ne znači da ima sertifikovan softver za izvršenje platne transakcije.

Kako da znam da je uređaj pouzdan?
Android uređaji su se pokazali kao bolji, moderniji uređaji koji pružaju daleko više mogućnosti nego kase koje su trenutno u upotrebi.

Na koji način će u novom sistemu funkcionisati servisiranje uređaja?
S obzirom da je fiskalizacija elektronska, nema više potrebe za zamenom fiskalnog modula i godišnjeg servisa na terenu, pa je samim tim i potreba za lokalnim servisom manja.

SOFTVER

Mogućnosti nove kase
Iako se nova fiskalizacija prvenstveno odnosi na brži i efikasniji protok informacija između fiskalnog uređaja i Poreske uprave, ovaj sistem može biti višestruko koristan (i u krajnjem slučaju, isplativ) i za preduzetnike, jer će vam pojednostaviti i olakšati rad.

Pregledno okruženje web portala i backup podataka
Pored toga što u real time-u (realnom vremenu) šalje podatke Poreskoj upravi, eFiskal Saturn 1000 kasa na isti način i vama, putem veb portala, isporučuje različite informacije.
Backup podataka je jedna od najznačajnijih novina Android kase, koja vam omogućava da, u slučaju da zamenite uređaj, sačuvate sve artikle i cene, odnosno da ne morate da ih ubacujete ručno, iz početka.

Izdavanje računa u slučaju prekida internet konekcije
Od sada, račune je moguće izdavati i kada postoji prekid internet veze. Po novom zakonu, svi poreski obveznici moraju da imaju lokalni procesor fiskalnih računa koji će beležiti i potpisivati sve obavljene transakcije čak i kada dođe do prekida internet konekcije. Na taj način, podaci će se čuvati u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja do momenta uspostavljanja veze i prenosa podataka Poreskoj upravi.

Smenski rad
Važna informacija za mnoge delatnosti, a naročito za ugostitelje i trgovine, je da novi Android softver podržava praćenje smenskog rada i prati izdavanje računa po svakom zaposlenom.

PLATNE KARTICE

Šta donosi nova fiskalizacija kada je u pitanju prihvatanje platnih kartica i drugih načina bezgotovinskog plaćanja?
Aparat fiskalne kase i terminal za prihvat platnih kartica do sada su bile dve razdvojene komponente - kasu ste nabavljali od distributera, a terminal od banke. Novine koje donosi aktuelna fiskalizacija i eFiskal Saturn 1000 je to da su obe komponente sjedinjene (aparat i terminal), kao i da možete koristiti dodatne načine bezgotovinskog plaćanja, i to daljinskim unapređenjem platne aplikacije na samom uređaju.

Zbog čega bi trebalo da počnem da primam platne kartice, plaćanje QR kodom i slično?
Promet koji se obavlja preko platnih kartica raste iz godine u godinu. U Srbiji se trenutno svaka peta transakcija obavi platnom karticom, međutim, kako broj bezgotovinskih transakcija na godišnjem nivou raste 10%, očekuje se da ćemo vrlo brzo dostići razvijenije evropske zemlje u kojima se čak svaka druga transakcija obavlja na ovaj način. Kao rezultat inicijative Narodne Banke i popularizacije Dina kartica i IPS QR koda, na tržištu Srbije je već registrovano preko 2 miliona korisnika mobilnog bankarstva koji su spremni su da plaćanja vrše putem IPS QR koda.

Šta ako moji korisnici ne praktikuju bezgotovinska plaćanja?
Bezgotovinsko plaćanje postaje realnost i pitanje je vremena kada će postati dominantno u odnosu na plaćanje u gotovini. Ne treba zanemariti činjenicu da platna kartica poprima i druge oblike, kao što je plaćanje putem mobilnih telefona, pametnih satova, i slično, kao i da ovaj način plaćanja postaje sve popularniji, naročito među mlađim potrošačima.
Fiskalizacija je dobra prilika da osavremenite poslovanje, a vašim korisnicima pružite šansu da uslugu plaćanja obave na način koji im najviše odgovara.

Ako uzmem kasu koja omogućava i prijem bezgotovinskih plaćanja da li nužno moram da promenim banku?
Ukoliko se odlučite za eFiskal Saturn 1000 ne morate da menjate poslovnu banku, kao ni dosadašnji način rada preko banke.

MB: 21611158
PIB: 112121608
Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 165d
Tel: 066 837 44 36
Tel: 011 715 79 01
Email:  office@fmtfiscal.com
Najčešća pitanja
Uputstvo za korišćenje aplikacije
Politika privatnosti
© Fleet management team. All rights reserved.
Made by
R.M.F.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram